පස් අදින සෙට් එක

Sunday, January 10, 2016

මම නොවෙයි මම
ගිවිසුමින් සින්නක්කරව 

එකිනෙකා සතු වූ 

කාන්තා පුරුෂ දෙසිරුරක් 

සරසා නේක සළුවෙන් 

ගලවා සුවඳ විලවුන්

කරවා පෝරු මස්තක 

ගැලපේවි කදිම ජෝඩුව

රැකේ සැමදා අපේ නම්බුව 

උදම් වූ නෑ සියන්ගේ

ආසිරි ගීත සුභ පැතුම් මැද 

සිත ගිණි තබා අළු කර

දෑවැදි තෑගී පොදි බැද 

කුළ ගෙයට යයි නැකතට....
______

Friday, December 18, 2015

අවසානයජිවත් වෙනකොට 
ලෝකෙට පේන්න හිනා උණු
ඒත්
ශරීර කුඩුව ඇතුලේ හැංගිලා 
තනියෙන්ම ඉකි ගගහ වැලපිච්ච
ආත්මය අදුනන්න බැරි උණු
නෑ සිය හිත මිතුරන්ගේ 
ශෝක ගීතිකා මැද්දේ,

ආත්මය ඈත් වුනු 
අපේ ශරීර කුඩු පෝමලින් දාල වේලලා 
සුවද විලවුන් ඉහල පෙරහරින් ගෙනිහි්න් 
වල දැම්මට 
හැමදාමත් පිච්චි පිච්චි අඩපු උඹෙයි මගෙයි
ආත්ම ගැන මතක් කරන්නවත් 
කාටවත්ම සිහියක් ඕනෑ කමක් 
නැති වෙච්ච හැටි

_අරුණ_

Sunday, February 22, 2015

සිහින


උඹ දැක්කා තනියෙන් උඹේ හින


මම දැක්කා තනියෙන් මගේ හීන 

අම්ම අප්පා රටේ සමාජයේ උන් 

වෙන වෙනම මැව්වා අපි ගැන හීන 

අපි අපේ බැදීම් වෙනුවෙන් 

කැප කෙරුවා අපේ හීන 

දුක් මහන්සි වෙලා ඉටු කරලා දුන්නා 

අනුන්ගේ හීන 

අන්තිමට හති වැටිලා නැවතිලා බලනකොට 

අපිට අපිත් නෑ සමාජෙත් නෑ
________